With the Environment
In Mind

With the Environment
In Mind

With the Environment
In Mind

With the Environment
In Mind

พวกเราคือใคร

อาเรย์ (ประเทศไทย) ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบเบ็ดเสร็จและงานปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม อาเรย์ได้รับรางวัลมากมายในการจัดหาอุปกรณ์ในกระบวนการที่สำคัญสำหรับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการจัดหาระบบกระบวนการในด้านการจัดการอากาศ น้ำ น้ำเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย

i

พันธกิจของเราคืออะไร

ภารกิจของเราคือการปกป้องสภาพแวดล้อมที่มีความเปราะบางของเราผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทชั้นนำที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการทดสอบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบันหรือเหนือกว่ามาตรฐานปัจจุบันในปัจจุบัน

เป้าหมายของเราคืออะไร

เพื่อเป็นผู้นำตลาดด้านสิ่งแวดล้อม อาเรย์จะค้นหาวิธีที่ดีกว่าเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เราจะให้ความสำคัญอย่างมากต่อความต้องการของลูกค้าและเราทุ่มเทเพื่อมัน

สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด

ตลอดการดำเนินการของโครงการ คุณสามารถไว้วางใจในการช่วยเหลือและบริการอย่างเต็มความสามารถของ “อาเรย์” เพื่อความสมบูรณ์ตลอดทั้งโครงการ

เราทำอะไร

เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง • ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต • เตาเผาขยะ • เครื่องอัดขยะ • หน่วยลำเลียงขยะ • เครื่องหั่นย่อย • เครื่องเติมอากาศ • เครื่องผสม • เครื่องวัดมือวัดอัตราการไหล • เครื่องกรองน้ำด้วยเยื่อกรอง • ระบบกำจัดไขมัน DAF • ระบบบำบัดน้ำเสียเอสบีอาร์ (SBR) • ระบบบำบัดน้ำเสียเอ็มบีอาร์ (MBR) • เครื่องอัดตะกอน • องค์ประกอบเมมเบรน RO/NF/UF

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม